Lepota oblaka

O konferenciji

U pokušaju da prežive, ali i požanju benefite impakta pandemije, mnoge kompanije su ubrzale investicije u cloud tehnologije, kako zbog povećane agilnosti, skalabilnosti, brze implementacije inovacija, tako i zbog optimizacije troškova. Međutim, na tom putu susreću se sa mnogim izazovima:  

  • Potpuno nov dijapazon veština i znanja u IT timovima
  • Prevazilaženje kompleksnosti količine i izvora podataka
  • Prelazak na cloud koji zahteva da modernizacija tradicionalnih aplikacija bude izmenjena.
  • Povećana upotreba mikroservisa, kontejnera, API-ja i drugih cloud-native tehnologija
  • Interoperabilnost među aplikacijama
  • Bezbednost i usaglašenost sa regulativom koji samo doprinose ovoj kompleksnosti.
  • Potpuno novi procesi i alati koje će kompanije morati da usvoje radi automatizacije IT operacija u cloudu 

Svi stejkholderi unutar organizacije žele da ovi izazovi budu rešeni što pre, sa što manje troška i na najbolji mogući način. Ove promene utiču na njihove eksterne i interne klijente, poslovanje, strategiju, rezultate. Važno je razumeti da finansijska investicija predstavlja važnu prepreku, ali prepreku koja je, uz odlučnost i određenu dozu rizika premostiva. Međutim, prepreka koja se obično pokazuje kao nepremostiva je nedostatak dovoljnog broja IT stručnjaka sa potrebnim veštinama i znanjima, kao i ekspertiza unutar same kompanije. Zbog toga je oslanjanje na pravog partnera najbolji izbor za pravilan scoping, izvedbu i ROI ovakvih poduhvata.


Event Details

The complete agenda, speakers and other event information can be found on the event's website.

View Event Details

Video i prezentacija

Prezentacija Branko Tadic

Lepota oblaka