IDC Sustainability & Manufacturing

Opis

ONZ przyjął 17 celów zrównoważonego rozwoju, które mają przemożny wpływ na wiele aspektów codziennego życia i współczesną gospodarkę. Takie hasła jak innowacyjność, czysta dostępna energia, odpowiedzialna konsumpcja stały się zobowiązaniami podejmowanymi przez państwa, organizacje międzynarodowe i korporacje. Co to oznacza w praktyce i dlaczego branie przez przedsiębiorstwa odpowiedzialności za swoje działania jest ważne szczególnie dzisiaj?

I dniu konferencji skupimy się na:

  • Wyzwaniach związanych z produkcją czystej i dostępnej energii (dekarbonizacja).
  • Zielonym Ładzie i regulacjach UE w obszarze zrównoważonego rozwoju.
  • Społecznych aspektach zrównoważonego rozwoju 

W II dniu konferencji skupimy się na nowoczesnej i zrównoważonej produkcji.

Przedsiębiorcy coraz częściej, stawiają na zrównoważony rozwój swoich firm postrzegając to nie tylko jako koszt czy marketing, ale nową drogę rozwoju. W tym duchu producenci muszą prowadzić przejrzyste i responsywne operacje, umożliwiające szybkie i elastyczne reagowanie na zmieniające się wymagania rynku i klientów. Wiele technologii, które pomaga im stać się bardziej przejrzystymi, responsywnymi i zorientowanymi na klienta. Nasz szczyt ma na celu zachęcenie do dialogu między firmami produkcyjnymi a dostawcami technologii oraz wymiany peer-to-peer na temat wyciągniętych wniosków.


Szczegóły wydarzenia

Pełna agenda, prelegenci i inne informacje dotyczące spotkania znajdują się na stronie wydarzenia.

Zobacz szczegóły

Wideo i Prezentacje

Nagranie z konferencji - Dzień I

Nagranie z konferencji - Dzień II

Marta Muñoz - IDC

Ewelina Daniel - Komisja Europejska

Dariusz Sokulski - Siemens

Karol Pogorzelski - Bank Pekao SA

Piotr Barczak - Polskie Stowarzyszenie Zero Waste

Dominika Frydlewicz i Marcin Terelak - CEDO

Arkadiusz Kawa - Instytut Logistyki i Magazynowania

Katarzyna Błachowicz - Centrum Kooperacji Recyklingu

Stefanie Naujoks - IDC

Jacek Punda - Infor

Paweł Popławski - Avon

Joe Robertson - Fortinet

Theo van Andel - Equinix

Artur Czerwiński - Cisco

Martin Engelberg Solander - Mobile Industrial Robots A/S