IDC Webinar: COVID-19 impact on the Polish ICT Market

Postapokaliptyczne wizje znane nam z filmów i książek, zdają się spełniać na naszych oczach. Wybuch i szybkie rozprzestrzenianie się COVID-19 postawiło firmy i organizacje sektora publicznego wobec konieczność błyskawicznego dostosowania się do nowych warunków działania. Firmy dostosowują się do wymagań rządów i organizacji odpowiedzialnych za zdrowie publiczne, pracownicy z dnia na dzień przechodzą na coraz bardziej rozproszony model działania, a niejednokrotnie pojawia się potrzeba całkowitej zmiany sposobu prowadzenie biznesu. A wszystko dzieje się w warunkach niespotykanej niepewności, co przyniosą kolejne miesiące.

Choć o pandemii koronawirusa mówi się już przeszło 2 miesiące, problem ten pozostanie z nami dłużej. Podczas gdy firmy dostosowują swoją działalność do dyrektyw i sugestii organizacji zdrowotnych i rządów, pracownicy przechodzą na coraz bardziej rozproszony model działania. Jedną z wyraźnych konsekwencji tego stanu rzeczy jest rozszerzanie się potencjalnych zagrożeń.

Z perspektywy rynku IT następuje ogromna zmiana w priorytetach, wydatkach i planach inwestycyjnych. Krótkoterminowo rośnie popyt na narzędzia do pracy zdalnej czy platformy ecommerce, ale jednocześnie pojawia się wiele pytań o to, jak użytkownicy będą podchodzić do wydatków na IT w najbliższych miesiącach, a może i latach.

  • Czego możemy się nauczyć na podstawie doświadczeń krajów azjatyckich z COVID-19
  • Wyniki pierwszego badania wśród polskich decydentów IT na temat zmiany w strukturze wydatków i planowanych działaniach
  • Prognozy makroekonomiczne dla Polski i regionu CEE
  • Zmiany w podziale na technologie i sektory
  • Prognozy i scenariusze na przyszłość

Event Details

The complete agenda, speakers and other event information can be found on the event's registration website.

View Event Details

Videos & Presentations

Submit this form to access videos and valuable content from the event.


Acknowledgement of IDC's Privacy Policy
Consent to share contact details with event partners

Your personal data will be processed by the event partners in compliance with their own privacy policies available on their websites. You may unsubscribe from such marketing communication at any time by following the instructions in each such email.

Please note that your choice will not impact any previously given consents. In case you would like to withdraw any prior consent, please, follow the instructions provided by IDC’s Privacy Policy.

All fields not labeled "optional" are required.

By submitting your information, you are opting in to receive IDC promotional communication emails, regardless of any previous unsubscribes. You may unsubscribe at any time by following the instructions in any such emails or by clicking here.