IDC Webinar: COVID-19 impact on the Polish ICT Market

Overview

Postapokaliptyczne wizje znane nam z filmów i książek, zdają się spełniać na naszych oczach. Wybuch i szybkie rozprzestrzenianie się COVID-19 postawiło firmy i organizacje sektora publicznego wobec konieczność błyskawicznego dostosowania się do nowych warunków działania. Firmy dostosowują się do wymagań rządów i organizacji odpowiedzialnych za zdrowie publiczne, pracownicy z dnia na dzień przechodzą na coraz bardziej rozproszony model działania, a niejednokrotnie pojawia się potrzeba całkowitej zmiany sposobu prowadzenie biznesu. A wszystko dzieje się w warunkach niespotykanej niepewności, co przyniosą kolejne miesiące.

Choć o pandemii koronawirusa mówi się już przeszło 2 miesiące, problem ten pozostanie z nami dłużej. Podczas gdy firmy dostosowują swoją działalność do dyrektyw i sugestii organizacji zdrowotnych i rządów, pracownicy przechodzą na coraz bardziej rozproszony model działania. Jedną z wyraźnych konsekwencji tego stanu rzeczy jest rozszerzanie się potencjalnych zagrożeń.

Z perspektywy rynku IT następuje ogromna zmiana w priorytetach, wydatkach i planach inwestycyjnych. Krótkoterminowo rośnie popyt na narzędzia do pracy zdalnej czy platformy ecommerce, ale jednocześnie pojawia się wiele pytań o to, jak użytkownicy będą podchodzić do wydatków na IT w najbliższych miesiącach, a może i latach.

  • Czego możemy się nauczyć na podstawie doświadczeń krajów azjatyckich z COVID-19
  • Wyniki pierwszego badania wśród polskich decydentów IT na temat zmiany w strukturze wydatków i planowanych działaniach
  • Prognozy makroekonomiczne dla Polski i regionu CEE
  • Zmiany w podziale na technologie i sektory
  • Prognozy i scenariusze na przyszłość

Event Details

The complete agenda, speakers and other event information can be found on the event's website.

View Event Details

Videos & Presentations

Full Webinar

Journey to Recovery - Sandra Ng - IDC