IDC Government Forum

O konferenci

Konference IDC Government Forum 2021 se zabývala stavem digitalizace českého veřejného sektoru, klíčovými problémy, a jakým způsobem se dostat od legislativních požadavků k reálným výsledkům, které pocítí občan, podnikatel i zaměstnanec veřejného sektoru. V rámci konference vystoupili přední osobnosti českého i zahraničního eGovernmentu.

Mezi tématy akcentovanými během konference nechyběla:

  • Legislativa a její vliv na implementaci digitálních projektů v českém veřejném sektoru
  • Vztahy dodavatelů a zadavatelů a jak spolupracovat ke spokojenosti obou stran
  • Problematika know-how ve veřejném sektoru – jak udržet interně v organizacích potřebné know-how a jak by toto know-how mělo být využíváno
  • Role bezpečnosti v pokračující digitální transformaci

Účastníci se shodli, že vzájemná komunikace a hlubší diskuse nad jednotlivými parciálními tématy jsou klíčovým předpokladem pro úspěšný rozvoj eGovernmentu v Čechách. V rámci konference byla podepsána deklarace další spolupráce, která by měla tuto spolupráci umožnit a vytvořit prostor k dalším, podobným, avšak tématicky více vymezeným a odbornějším akcím.


Detaily konference

Podrobný program, seznam řečníků a další informace naleznete na stránkách konference.

Zobrazit detaily konference

Videa a Prezentace

Fungování digitální veřejné správy, Michal Rada

Město pod útokem. Michal Lukáš, Kaspersky

Propojení portálu občana a portálu veřejné správy, Matěj Stehlík, NAKIT

Public Cloud vs. Hybrid Cloud, Roman Cabálek, Dell Technologies

Úvodní prezentace: Jan Alexa - Veřejná správa - nové výzvy, Vladimír Dzurilla - eGovernment v České republice

Příběhy z praxe: Interakce úřadu s občanem, Public Cloud vs. Hybrid Cloud, Kybernetická bezpečnost: trendy a spolupráce, Město pod útokem, Digitalizace-změna myšlení, Úklid před digitalizací, eshop dálniční známky, eGovernment v roce 2021, Propojení portálu občana a portálu veřejné správy, Chytrá karanténa, Inovační taktiky

Úklid před digitalizací, Jiří Šolc, ALEFNULA

eGovernment Cloud v roce 2021, Igor Čermák, Ministerstvo vnitra

Od legislativy k reálným výsledkům (diskutují: Vladimír Dzurilla, Ivan Bartoš, Petra Pecková, Martin Kupka, Zdeněk Zajíček, Jakub Nešetřil, František Korbel)

Veřejná správa - nové výzvy, Jan Alexa, IDC

Výstupy z diskuzí u virtuálních kulatých stolů

Interakce úřadu s občanem, Vladimíra Žufanová, ČÚZK

eGovernment experti: Digitálně propojená veřejná správa, Ondřej Felix, Fungování digitální veřejné správy, Michal Rada

Jaké jsou další kroky? Závěry z virtuálních diskuzních skupin.

Inovační taktiky a strategie, není univerzálního řešení, Luboš Chládek a Kateřina Vodičková, ČEZ

Blok evropských zkušeností (diskutují: Eva-Maria Liimets, Siim Sikkut, Adam Lebech, Ole Frijs-Madsen, Margus Simson)